Pod gradobiciem ułamków

Kodeks Postępowania

Mat2Tab 2015 Szkoła podstawowa 4-6 Polecane

Pobierz

Opis aplikacji

Aplikacja polega na pomocy głównemu bohaterowi Jasiowi w osiągnięciu jego celu, rozwiązując w międzyczasie ułamki. Aplikacja będzie się składać z różnych etapów, każdy z nich będzie miał inny cel oraz inne zagadnienia, np. dodawanie albo dzielenie. Poszczególne etapy będą jedynie powiązane głównym bohaterem dzięki czemu nauczyciel będzie mógł zaprezentować odpowiedni etap uczniom. Forma gry ma na celu nakłonić dzieci do logicznego myślenia, oraz zainteresować ułamkami.

Zrzuty ekranu

Wymagania

Wymagania minimalne: Dwurdzeniowy procesor firmy Intel lub AMD albo jednordzeniowy procesor z technologią Hyper Treading, 1 GB RAM, karta graficzna seria GeForce 8***/seria Radeon HD 2*** albo inna obsługująca DirectX 10, Windows Vista(SP2)

Instrukcja obsługi

--Instalacja Po uruchomieniu instalatora pojawi się pierwsze okno które pozwoli wybrać, czy chcemy utworzyć skrót w menu start. Po wciśnięciu „Next >” możemy wybrać miejsce docelowe instalowanej aplikacji po czym wybieramy „Install”. Kiedy pasek postępu się wypełni, wciskamy przycisk „Close”. Aplikacja została zainstalowana, uruchomić ją możemy z menu start pod nazwa „PGU” albo w folderze w którym ją zainstalowaliśmy uruchomić aplikację „podgradobiciemulamkow.exe”. Aby odinstalować aplikację należy uruchomić plik „uninstall.exe”, znajdujący się w katalogu z aplikacją. W przypadku gdyby aplikacja nie chciała się uruchomić należy uruchomić program „dxwebsetup.exe” który uaktualni zainstalowanego DirectXa. --Uruchomienie aplikacji i wybór poziomu Po uruchomieniu aplikacji ukazuje się menu główne gdzie nauczyciel może wybrać poziom w zależności od przeprowadzanych zajęć (Garaż – dodawanie ułamków, Kuchnia – odejmowanie ułamków oraz Pokój – mnożenie i dzielenie ułamków). W lewym górnym rogu znajduje się przycisk pozwalający wyłączyć dźwięki w grze. Przycisk „ZAMKNIJ” pozwala wyłączyć aplikację. --Poziomy W lewym górnym rogu ekranu, znajduje się przycisk „<-” odpowiadający za powrót do menu głównego, pod nim jest przycisk do włączenia/wyłączenia dźwięku. Plecak w prawym górnym roku jest to miejsce gdzie trafiają podniesione przedmioty. Kiedy już coś w nim się znajdzie, należy dotknąć plecak, znaleźć interesujący nas przedmiot i przeciągnąć go w miejsce, w którym chcemy dokonać interakcji. Aby podnieść przedmiot lub wykonać akcję (np. włącznie światła) należy dotknąć interesującego nas przedmiotu. Kiedy Jaś podejdzie w odpowiednie miejsce ukarze się ekran odpowiedzialny za rozwiązywanie ułamków. Jeżeli poprawnie rozwiąże zadanie nasz bohater wykona akcję, w przeciwnym wypadku nic się nie wydarzy. --Rozwiązywanie ułamków Kiedy Jaś ma wykonać akcję rozwiązuje ułamki. W lewym górnym rogu pojawia się zadanie do rozwiązania, gdzie po znaku „=” są kratki odpowiedzialne za podanie odpowiedzi. Kratka po lewej stronie odpowiada za całości, pozostawienie znaku zapytania w tym miejscu jest równoznaczne z brakiem liczby całkowitej. Kratki po prawej stronie (licznik – wyżej, mianownik – niżej) muszą zostać uzupełnione. W przypadku odpowiedzi zawierającej wyłącznie liczbę całkowitą ułamek można wpisać w postaci np. 0/1. Dotykając znaku zapytania w kratce po prawej stronie pojawi się klawiatura pozwalająca na wprowadzenie cyfr. Przycisk „|<” usuwa ostatni znak w aktualnie aktywnej kratce. Przycisk „V” kończy wprowadzanie cyfr do danego pola, aby wybrać nową kratkę trzeba najpierw dotknąć tego przycisku. Po wprowadzeniu ułamka pojawia się przycisk „SPRAWDŹ” należy go wcisnąć by sprawdzić poprawność odpowiedzi i uzyskać dostęp do przycisku „DALEJ” odpowiedzialnego za powrót do wykonywanej akcji. Zadania z odejmowania ułamków pozwalają na wprowadzenie ujemnych wartości, aby to zrobić należy dotknąć przycisku „WYNIK UJEMNY”, aby wrócić do wartości dodatniej trzeba wcisnąć „WYNIK DODATNI”. Przycisk „X” w prawym górnym rogu służy do zakończenia wprowadzania ułamków i do powrotu do Poziomu z Jasiem(takie wyjście jest równoznaczne z wprowadzeniem złej odpowiedzi i niewykonaniem akcji przez Jasia).

Autorzy

  • Maja Drzewicka
  • Karolina Rostek
  • Laura Jeziorska
  • Maja Drzewicka
  • Adam Kaszubowski